Korsør Nor Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Kommende møder
  


Privatlivspolitik

Samarbejde m Mødrehjælpen
Læs her om vores 3 årige samarbejde med MødrehjælpenMadagaskarkvinder fletter tasker, som via vores salg har givet over 110.000,- til Mødrehjælpen

Vidste du at IW
- har konsultativ NGO status ved FN?
 
- er en verdensomspændende kvindeorganisation?

- er usekterisk og upolitisk

Vi byder gæster velkommen
til mange af vores klubmøder.

Hvis du ønsker at være gæst,
er du velkommen til at skrive
til os for mere information om
bl.a. betaling for deltagelse.
Se under "kontakt" i menuen
foroven på siden.        

     
Korsør Nor Inner Wheel byder dig velkommen!Medlemskab  kan opnås af enhver kvinde over 18 år, der går ind for Inner Wheels formål, efter indstilling fra en Inner Wheel Klub.

Information om behandling af personoplysninger i Inner Wheel Danmark

Som medlem af Inner Wheel Danmark har du krav på information om, hvordan vi behandler dine medlemsoplysninger.

1. Inner Wheel Danmarks formål med at indhente oplysninger

Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration og mødedeltagelse samt udsendelse af nyhedsbreve m.v.

Inner Wheel Danmark opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Inner Wheel Danmark sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud.

Indmeldelsesblanketten opbevares af klubbens kasserer indtil en eventuel udmeldelse.

2. Afgivelse af oplysninger

Det er et krav for at blive medlem af Inner Wheel Danmark, at du underskriver en indmeldelsesblanket/ samtykkeerklæring.

3. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i Inner Wheel Danmarks medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter

4. Ret til indsigt og berigtigelse

Ved at henvende dig til Inner Wheel Danmark, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, er det dit eget ansvar at få dem rettet i foreningens Medlemsregister.

5. Ret til at få slettet oplysninger

Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.

6. Ret til at tilbagekalde samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da du ikke kan være medlem, uden at vi har registreret oplysninger om dig.

7. Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.


 
Om klubben 
Korsør Nor Inner Wheel Klub blev stiftet 5. september 1992 som klub nr. 158. Klubben er en del af et verdensomspændende netværk af ca. 100.000 kvinder, organiseret i International Inner Wheel, som har konsultativ status (NGO) ved FN.
I Danmark er der ca. 2.664 medlemmer, fordelt på 102 klubber. Klubberne er delt op i 5 distrikter, og Korsør Nor IW Klub hører under distrikt 48. 
Om formålet 
Inner Wheel’s formål er gennem venskab og hjælpsomhed at arbejde for medmenneskelig forståelse, nationalt og internationalt. 
Om projekterne 
Internationalt arbejder vi under et fælles tema "Giving Children a Better Life" med støtte til børn i hele verden.
Nationalt har vi senest støttet Børns Vilkår.
Lokalt har vi ydet støtte til bl.a. Julemærkehjemmet, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen, Korsør Biograf Teater og Kvarterhuset.
Støtte til Pickni koncerterne på Fæstningen.
 
Om møderne 
Der holdes møde den 1. onsdag i måneden kl. 18.00.  Det er vigtigt, at alle får et personligt udbytte af disse aftener, hvilket mødernes indhold gerne skulle bidrage til. 
Men også værdien af vores indbyrdes samvær er vigtig for klubben.
Mødet starter og slutter altid med en sang. Efter præsidentens velkomst spiser vi middag.  
Ved de fleste møder afvikles klubbens faste program, som er et 3-minutters indlæg fra et medlem og dagens digt m.v.  
Om priserne 
Vi betaler kr. 800,00 pr. halvår i kontingent.
Middagen med incl. 2 genstande samt kaffe/the koster kr. 200,00  
Hjemmemøderne holdes på Apoteker Caféen, Kirkepladsen 10, 4220 Korsør

Om aktiviteterne

   

 • Joachim Castenschiold om teatergruppen Vindebroen
 • Besøg i Odd Fellow Logen
 • Vurderingschef Steffen Dinesen, lauritz.com
 • Jehovas Vidner i 25 år - og den svære vej ud (Irma Lauridsen)
 • Orientering om Care Danmarks arbejde i Niger (Signe Marie Cold Ravnkilde)
 • Leder Søren Bruun Christensen om Kirkens Korshærs arbejde med bl.a. varmestue
 • Tonny Christensen om sit arbejde som hypnotisør
 • Sognepræst Anna Helleberg Kluge om kristendomsmeditation
 • Charlotte Brath om at være soldat i Afghanistan
 • Pernille Plantener om ikke-voldelig kommunikation (girafsprog)         
 • Fransk aften med billedkunstner Susanne Thea og impressionisterne
 • Besøg på Korsør Apotek
 • Besøg i Ørestaden
 • Besøg på St. Galla Galleri hos glaskunstner Branka Lugonja
 • Rundvisning på Harboes Bryggeri
 • "Bring and buy", bog- og CD-salg til velgørende formål
 • Besøg i Kvarterhuset på Motalavej
 • Besøg på værestedet Birkehuset (for psykisk syge)
 • Teateraften på Krabasken
 • Salg af hjemmebagte kager i Korsør City til fordel for "Støt Brysterne"-kampagnen
 • Stavgangstur i Korsør Lystskov
 • Zumba og Bokva med Pia Gøtze
 • Sebastians Musical Skatteøen ved Borreby Teater
 • Madlavning
 • Besøg på Produktionshøjskolen
 • Besøg i ZEN-haven i Vedde
 • Besøg  på Gardehusarregimentet i Slagelse
 • Besøg hos Buddhisterne og munkene i Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov
 • Foredrag af stylist Kathrine Holck 
 • Foredrag af hospitalspræst
 • Bøf og Bowl, Krolf, Petanque
 • Boligindretning og Feng Shui
 • Blomsterbindingskursus
 • Livslyset om engle
 • Bedsteforældre for asyl
 • Besøg på Trelleborg
 • Besøg på Kunstnergården
 • Besøg på Lokalhistorisk Arkiv
 • Foredrag om WASAC
 • Foredrag om Korsør Bymidte
 • Førstehjælp (hjertestarter)
 • Besøg på Osteriet & Ko
 • Foredrag ved Chefredaktør på Billed Bladet Annemette Krakau
 • Foredrag ved Kiropraktor
 • Foredrag ved Ingelise Lauritsen om hendes ture til Gambia
 • Nordisk Mytoligi ved Marius Anhalt
 • Foredrag om at være feltpræst i Afghanistan ved provst Ulla Thorbjørn Hansen
 • Besøg i Bovende i Hildegards have
 • Foredrag om pædofili på cyberspaes
 • Besøg i veteranhaven i Slagelse
 • Foredrag om "Pigerne på Sprogø" 
 • Foredrag ved Helge Torm om Korsør Fæstning

 
   
  
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Rotaract
  YouTube
Opdateret: 16.03.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS